Funderingar på markbädd, eller dags för ny infiltration,  kolla in guide till nytt avlopp. 
Fukt i källaren..då är det dags att dränera..    kontakta mig för en kostnads offert.
Vi jobbar med :
Husgrunder, stenspräckning/sprängning
Trädgårds anläggning (plattor, murar, gräsytor, stubbar)
Husdränering
Avlopp/vatten, byter gamla, gör infiltrationer/biobädd
 
Jobbar stor del åt företag som: Segermo AB, Bygg Bolaget, PEAB, Bygg-Dialog skanska
  
Vi jobbar med både Fasta priser & timpriser

201405071399477798R3duTkB4201405081399565426qLPzEbrX201404111397199627KzFyeaaJ201405071399477838RuypbkWF201404111397199631w1rPSIzSIMG_0499IMG_0490201404111397199613jt9hwxNt

Vi är specialicerade på Dränering av husgrunder

Dränering av källarvägg 2010

Dränering av laserklinik Karlstad 2012

Dränering av hyres hus FABO Forshaga med Optidrain 2012

Dränering av villa Lamberget Karlstad 2012

Återfyllnation och avslutning av dränering hyreshus Forshaga

Dränering villa Säffle 2013

Påbörjad dränering av villa Vidön Hammarö som var mycket blöt och mycket vatten kom fram under grund 2013

Dränering av villa centrum Karlstad 2013

Dränering och sättning pumpbrunn Skoghall 2014

Dränering villa Säffle 2014

Referenser Dräneringar, markbädd, Grundbygge, avloppsbyten

Avlopp/vatten byte villa Säffle 2015

Planering skolgård Deje

Infiltration Grums 2015

Markbädd segmon 2014

Husgrund bygge Skoghall Karlstad 2014

Avlopp/vatten/dagvatten byte centrala Karlstad 2014

Tryckavlopp/vatten samt återställning med plattor och matjord 2012

Plattläggning wåxnäs Karlstad 2014

Sättning av campus mur samt plattläggning Säffle 2015

Markbädd segerstad Karlstad 2015

Byte brunnar centrala Karlstad 2015

Sättning av trapp med campus block Kristinehamns skola 2015

Klistersten sättning Infart Säffle 2015

Grundsättning Molkoms Brandförsvar 2015

Matjords planering Stockfallet Karlstad 2016

Läggning av färdiggräs stockfallet Karlstad 2016

Sättning L-Stöd samt trapp Sunne Värmland 2016