Funderingar på markbädd, eller dags för ny infiltration,  kolla in guide till nytt avlopp. 
Fukt i källaren..då är det dags att dränera..    kontakta mig för en kostnads offert.
Vi jobbar med :
Husgrunder, stenspräckning/sprängning
Trädgårds anläggning (plattor, murar, gräsytor, stubbar)
Husdränering
Avlopp/vatten, byter gamla, gör infiltrationer/biobädd
 
Jobbar stor del åt företag som: Segermo AB, Bygg Bolaget, PEAB, Bygg-Dialog skanska
  
Vi jobbar med både Fasta priser & timpriser

201404111397199631w1rPSIzS201404111397199627KzFyeaaJIMG_0490IMG_0499201405081399565426qLPzEbrX201405071399477798R3duTkB4201404111397199613jt9hwxNt201405071399477838RuypbkWF

Guide till nytt avlopp

Så det börjar bli dags för nytt avlopp. Vi vet att det är en hel del att hålla rätt på så vi tänkte hjälpa dig lite på traven. Vår guide tar dig från ansökan hos din kommun tills dess att du har en färdig anläggning.

1. Placering
Välj en plats för avloppsanläggningen. Det här är vad du ska tänka på.

2. Kontakta din kommun
Kontakta miljö- och hälsoskyddskontoret i din kommun och berätta att du vill göra en IN-DRÄN anläggning. Ta reda på om din fastighet ligger i ett område där normal skyddsnivå gäller eller om det är hög skyddsnivå samt vilken information de vill ha och vilka papper du behöver fylla i för att göra en ansökan/anmälan. Samråd även med kommunen om den placering du valt samt hur många provgropar du bör göra, vid infiltrationen och nedströms.

3. Perkolationsprov
Gör perkolationsprov i hål, minst 3 gropar behövs för ett pålitligt resultat. Här kan du lära hur ett perkolationsprov går till. Använd vår blankett (pdf).

En siktanalys går också bra att göra om marken består av sand eller grus, men vi förordar perkolationsprovet då det även beaktar effekten av hur hårt packad marken är och hur vatten rör sig i marken. En siktanalys måste gå via ett laboratorium och kostar pengar medan perkolationsprovet kostnadsfritt kan analyseras av oss på FANN.

4. Jordprover
Ta representativa jordprover från respektive grop som du gjort perkolationsprov i. Det behövs inte mer än ett par matskedar jord från varje hål. Märk proverna!

Ange provtagningsdjupet och rita in groparnas läge på en skiss eller tomtkarta.

Beskriv om möjligt jordprofilerna, grundvattenytans läge, markens lutning, avstånd till brunnar samt berg i dagen.

5. Dimensionering
Skicka in beskrivningen, jordproverna och resultatet av perkolationsprovet till FANN VA-teknik AB så kan vi med detta som underlag dimensionera och välja den anläggningstyp som passar bäst. Detta gör vi kostnadsfritt. När vi beräknar belastningen utgår vi från att ert hushåll är fem personer eller färre. Stämmer inte detta så behöver ni informera om det. Det gäller om ni har förhållanden som påverkar flöde och/eller avloppsvattnets sammansättning jämfört med ett konventionellt hushåll om fem personer, t ex bubbelbadkar, stall, oljespill, avhärdningsfilter eller storkök påverkar val av lösning.

När vi fått in informationen från er så får ni en typritning, läggningsanvisning och kontrollplan av oss som ni behöver för er ansökan hos kommunen och dokumenten hjälper även er entreprenör med ett korrekt utförande.

Vill du veta mer om dimensionering så kan du titta på denna film. Här kan du läsa mer om belastning.

 

6. Anlita en entreprenör
Dessa entreprenörer är auktoriserade av oss.

Det finns inget krav på att entreprenören skall vara auktoriserad av oss. Det finns många sakkunniga som inte är auktoriserade. Din kommun har eventuellt listor över entreprenörer och du hittar även entreprenörer i Avloppsguidens företagsförteckning.

All försäljning av våra produkter sker via grossister eller våra lokala representanter. Därför är det enklast att din entreprenör sköter beställningen av produkterna.

7. Ansök hos kommunen
Skicka in ansökan, typritningen och den övriga informationen som din kommun kräver. Passa även på att prata med era grannar så de får en chans att yttra sig.

OBS! Arbetet med anläggningen får inte påbörjas innan du fått godkänt från din kommun.

8. Installation
Nu är det dags för entreprenören att göra själva anläggningen med hjälp av typritningen och läggningsanvisningarna. Det du kan göra är att följa upp den kontrollplan över installationen som följer med alla våra anläggningar (har du inte fått den så kan du ladda ner den). Med hjälp av den kan du se till att anläggningen utförs på rätt sätt. Försäkra dig om att du har aktuell läggningsanvisning och korrekt typritning!

Se även till att anläggningen dokumenteras (med bilder) och att du får en kopia av dokumenten.9. Besiktning
Innan du kan ta anläggningen i drift så ska den färdiga anläggningen besiktas. Olika kommuner gör detta på olika sätt. Det ska framgå av ditt tillståndsbeslut.

10. Användning
Följ anvisningarna som följde med anläggningen gällande drift och underhåll. Ändras flödet och/eller avloppsvattnets sammansättning ordentligt under anläggningens livslängd måste detta beaktas. Ni kan i ett sådant läge gärna rådfråga oss. T ex om ni skaffar ett stort badkar (bubbelbadkar etc) så måste ni tänka på att tömma badkaret i intervaller (systemet klarar inte av att ta hand om så stora mängder vatten på så kort tid).